Group

Fanpage

Box Zalo


0.0.1

0.0.1

0.0.1
Trang chủ chính thức - Ngọc Rồng Ba Miền

Phiên bản PC Windows

Link Tải Phiên Bản Windows: Tại đây

Danh sách lệnh chat hỗ trợ

- nts : Tàn sát quái trong map
- nk_X : Đổi khu vực (x là khu bạn muốn đổi)
- ntocdo x : Điều chỉnh tốc độ game (x là khu bạn muốn đổi)
- nak : Tự động đánh
Phím ấn nhanh

- c : mở capsule ( hỗ trợ cho phiên bản PC)
- m : Mở đổi khu vực ( hỗ trợ cho phiên bản PC)
- f : Dùng bông tai ( hỗ trợ cho phiên bản PC)
*Ngoài ra các mod thường dùng khác đã có tích hợp trong phần chức năng của game !!!
Group chính thức: Cộng Đồng Ngọc Rồng Ba Miền
Fanpage chính thức: Ngọc Rồng Ba Miền
2024©NROBAMIEN.COM